Bestuur 19b is een vierkoppig bestuur dat de bestuurstaken zal vervullen tot het eind van het collegejaar.

Tom Krabbenborg zal als voorzitter het bestuursjaar in goede banen leiden. Tevens zal hij het contact met zusterverenigingen en andere partijen buiten de villa onderhouden. Vanuit zijn scheikundige achtergrond als student Molecular Life Sciences zal hij je kunnen vertellen dat bier een oplossing is.

Robin Zhou zal als secretaris de communicatie en administratie van de vereniging op orde houden. Vanuit zijn studie geneeskunde heeft hij hier genoeg ervaring mee.

Lucy de Groot zal als penningmeester de financiële zaken regelen, zodat er altijd voldoende budget is voor activiteiten, feesten en andere wazige ideeën die door de leden bedacht worden.

Jonathan van Nuus zal als pandcommissaris het contact met andere verenigingen en het villabestuur onderhouden, iets waar hij als hoofd van de Technische Commissie genoeg ervaring mee heeft.

Alle bestuursleden zijn bereikbaar op de volgende adressen:

  • Tom Krabbenborg,
  • Robin Zhou,
  • Lucy de Groot,
  • Jonathan van Nuus,
⇐ Het vorige, negentiende bestuur (oude samenstelling)